Geodet Nové Zámky | Ing. Michal Dudo - Geodetická kancelária
   Volajte geodetovi 0905 551 823

Geodet v Nových Zámkoch - Geodetická kancelária, Ing. Michal Dudo

Geodet Ing. Michal Dudo vykonáva kompletné geodetické práce. Sídlime síce v Šuranoch, pôsobíme však v celom Nitrianskom kraji, predovšetkým v okrese Nové Zámky. Vyhotovujeme geometrické plány, vytyčujeme hranice pozemkov, realizujeme polohopisné a výškopisné zamerania, vytyčujeme stavby, oceňujeme nehnuteľnosti a vyhotovujeme znalecké posudky.

Presné geodetické a kartografické merania

Pri geodetických prácach používame najmodernejšiu techniku, merania vykonávame prostredníctvom GPS.

Geodet Nové Zámky - geodézia, kartografia, geodetické práce

V odbore máme dlhoročnú prax, región, v ktorom pôsobíme dobre poznáme. Ako samostatná geodetická kancelária pôsobíme od roku 1995. K našim klientom sme maximálne seriózni, dodržujeme všetky dohodnuté termíny.

Geodet Nové Zámky - geodetické merania

  • vyhotovenie geometrických plánov
  • vytyčovanie hraníc pozemkov
  • polohopisné a výškopisné zamerania
  • vytyčovanie stavieb
  • oceňovanie nehnuteľností
  • vyhotovovanie znaleckých posudkov

Ceny kartografických služieb

Ceny našich služieb sú závislé na dohode s klientom a vychádzajúce z cenníka Komory geodetov a kartografov Slovenska. Našimi referenciami sú predovšetkým spokojní zákazníci. Kontaktujte nás a presvedčte sa sami o našich kvalitných službách.

Tešíme sa na spoluprácu!

Komplexné geodetické práce. Kontakty:

Ing. Michal Dudo - Geodetická kancelária
M. Kokošovej 14, 942 01 Šurany
IČO: 33 459 347

Telefón: 0905 551 823
E-mail: gk.dudo@gmail.com
Web: www.geodezia-novezamky.sk

Sme dostupní každý deň, aj cez víkendy od 8:00 do 20:00 hod.